TERMINOLOGI 


Hvad er begrebsafklaring?

Begrebsafklaring går kort fortalt ud på, at man

 1. kortlægger virksomhedens centrale begreber inden for afgrænsede domæner (f.eks. produktion, salg, jura, HR, produktsortiment, mv.)
 2. sammenstiller de udvalgte begreber med hinanden i et begrebssystem for at afdække deres indbyrdes relationer
 3. udarbejder præcise og korte definitioner til hvert enkelt begreb.


Hovedformålet med begrebsafklaring er at opnå en entydig og konsistent fællesterminologi. M.a.o. anvendes begrebsafklaring til at udforme en skræddersyet ordbog over jeres virksomheds unikke terminologi. Ved at oprette jeres helt egen ordbog (også kaldet termbase) kan I udbrede denne fællesterminologi til alle interessenter, herunder ledelsen, medarbejdere, leverandører, kunder mv., så alle involverede parter "taler samme sprog". Begrebsafklaring har i mange år været anvendt af offentlige virksomheder, bl.a. inden for sundhedsvæsnet, men de seneste år har flere og flere private virksomheder også indset fordelene ved terminologisk begrebsafklaring.

 

Bedre indsigt i virksomhedens data og processer

Hvad enten man er en stor offentlig organisation eller en mindre virksomhed, så er det vigtigt, at man som aktør i et vidensbaseret samfund har den nødvendige forståelse for sine strukturer, processer, data, mv., så disse bedst kan udnyttes til virksomhedens fordel. Ved at kortlægge, definere og systematisere de centrale begreber inden for virksomhedens forskellige kernefunktioner, kan man strukturere, lagre og udnytte den viden, som virksomheden har indsamlet, mere effektivt. Først når man har foretaget en begrebsafklaring af virksomhedens centrale begreber og sat dem ind i en terminologisk begrebsmodel, kan man begynde at skabe f.eks. konceptuelle datamodeller til brug i it-systemer mv.

 

Terminologiske begrebsbaser som værktøj til vidensstyring og -strukturering

Hvis man vælger at sætte virksomhedens afklarede begreber ind i en terminologisk database, kan denne som nævnt med fordel anvendes til styring og strukturering af viden, som man bl.a. kan drage nytte af, hvis man skal analysere virksomhedens processer (ved f.eks. process mapping) eller for at danne sig et overblik over virksomhedens forskellige produkter eller services.


Undgå dyre misforståelser og tidsspild

En af fordelene ved begrebsafklaring er, at risikoen for misforståelser i den daglige kommunikation med og mellem f.eks. jeres medarbejdere mindskes, samtidigt med at virksomheden ikke skal spilde unødvendige ressourcer på at diskutere, hvad der menes, når man bruger en given term. Ved konsekvent brug af termer er det også lettere at afstemme forventninger med f.eks. kunder og leverandører mht. indholdet af leverancer og andre aftaler. Systematiseret terminologi er også med til at reducere tab af viden, når f.eks. en nøglemedarbejder holder op: Ved at have en klar afgrænsning og definition af nøglebegreber samlet på et sted, kan nye medarbejdere sætte sig ind i virksomhedens begreber meget hurtigere og nemt få ubegrænset adgang til eksisterende information.

 

Begrebsafklaring som en del af virksomhedens Corporate Branding

Det er ikke kun jeres logo, hjemmeside, produktemballage, CSR eller regnskabsresultat, der er med til at opbygge jeres virksomheds image. Virksomhedens kommunikative evner og ikke mindst hvilke termer man vælger at bruge, og hvordan man vælger at bruge dem, er en lige så vigtig del virksomhedens Corporate Branding og image. Hvis jeres virksomhed opererer i flere lande og på flere sprog, så er det endnu en grund til at få styr på jeres centrale begreber, så I kan sikre, at enhver oversættelse af virksomhedens materiale overholder jeres oficielle terminologi på alle sprog. 

 

Lariani Langauge Solutions tilbyder en række skræddersyede services inden for terminologi og begrebsafklaring, herunder:


 • Kortlægning af virksomheds- og fagområdespecifikke begreber
 • Begrebsafklaring og -modellering
 • Oprettelse af virksomhedsspecifikke termlister/ordbøger
 • Terminologistyring til brug ved f.eks. oversættelse
 • Kvalitetssikring og udbyggelse af virksomhedens terminologi
 • Rådgivning i forbindelse med begrebsafklaring
 • Klassifikation af begreber
 • Konsekvensrettelse af virksomhedens materiale med henblik på at sikre en entydig brug af terminologi
 • Afholdelse af introduktionskurser om terminologistyring og begrebsafklaring


Som terminolog arbejder jeg efter principperne og metoderne i ISO 704:2009.


CASES

Herunder kan I læse om nogle af de terminologiske opgaver, jeg har været med til at løse for andre virksomheder. 


Medicine doctor hand working with modern computer interface as medical

BEGREBSAFKLARING I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSE AF KRAVSPECIFIKATION TIL INDKØB AF MEDICO-SOFTWARE


Turpis duis pede metus amet.Læs mere 

KVALITETSSIKRING OG UDBYGGELSE AF TERMBASE INDEN FOR FINANSSEKTOREN


Turpis duis pede metus amet.

Læs mere 

Professionel oversættelse, tolkning og terminologistyring

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes