OVERSÆTTELSE 

Som uddannet, certificeret og (tidligere) statsautoriseret translatør tilbyder jeg oversættelser til og fra italiensk til både virksomheder og private. Jeg udfører både helt simple oversættelser og bekræftede og legaliserede oversættelser afhængigt af dine specifikke behov. Jeg rådgiver også gerne om hvilken type oversættelse, der er mest hensigtsmæssig til dit konkrete formål. Jeg har specialiseret mig inden for oversættelse af juridiske og udbudstekniske dokumenter, men jeg udfører oversættelser inden for stort set alle fagområder. Simple oversættelser

En simpel oversættelse er kort sagt en oversættelse, som ikke er bekræftet med et translatørstempel, dvs. hvor oversætteren/translatøren ikke officielt står inde for, at den er lavet korrekt, og hvor man ofte ikke kan se, hvem der har lavet oversættelsen. Ofte vil det være tekster til hjemmesider, brochurer, manualer mv., der laves som simple oversættelser, da det sjældent er påkrævet/nødvendigt, at disse udføres som bekræftede oversættelser (se næste afsnit).


 

Bekræftede oversættelser

En såkaldt bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Mange kalder også bekræftede oversættelser for officielle oversættelser og autoriserede oversættelser. Det er som regel oversættelser af dokumenter, der skal anvendes i officielle/bureaukratiske sammenhænge, som skal bekræftes. Takket være snart 10 års erfaring med bekræftede oversættelser kan jeg altid give et praj om, hvorvidt du bør få din oversættelse bekræftet, men i sidste ende skal du altid spørge din modtager, om vedkommende kræver en bekræftet oversættelse eller ej. Til forskel for Danmark, hvor vi har et mere afslappet forhold til officielle stempler og bureaukrati, så er Italien stadig et land, der holder fast i de bureaukratiske traditioner, så oftest vil en bekræftet oversættelse være den sikreste løsning, hvis du ikke vil risikere at få den afvist af de italienske myndigheder. 


Legaliserede oversættelser

Hvis en bekræftet oversættelse (se forrige afsnit) skal anvendes i udlandet, kræver det oftest en legalisering. En legalisering er en myndigheds bekræftelse af, at en underskrift/stempel er ægte. Det er vigtigt at vide, at der er forskel på, om man skal have legaliseret oversættelsen (dvs. translatørens underskrift/stempel) eller selve originaldokumentet (dvs. offentlige myndigheders underskrift/stempel).


En legalisering af oversættelsen er modtagerens garanti for, at oversættelsen er lavet af en anerkendt, certificeret translatør, dvs. en slags garantistempling af oversættelsen. Der findes som udgangspunkt to måder at legalisere en italiensk oversættelse på - enten via en totrinsprocedure, der kræver et stempel fra Dansk Erhverv plus en såkaldt apostille fra Udenrigsministeriet, eller ved at indhente et legaliseringsstempel hos Det Italienske Konsulat. Selvom disse to former for legalisering i princippet har samme juridisk gyldighed, så foretrækker nogle myndigheder den ene måde (Dansk Erhverv + UM), mens andre foretrækker den anden måde (Det Italienske Konsulat). Jeg rådgiver også meget gerne i denne sammenhæng, men du bør altid spørge modtager, hvilken form for legalisering de vil acceptere.


Mange udenlandske myndigheder vil udover en legalisering af oversættelsen også kræve en legalisering af selve originaldokumentet, så de kan være sikre på, at dokument er ægte og juridisk gyldigt. I dette tilfælde er det selve underskriften fra den pågældende offentlige medarbejder, der har udstedt og underskrevet dokumentet, som legaliseres. Bemærk, at det kun er dokumenter udstedt af offentlige myndigheder, der kan legaliseres, som fx virksomhedsrapporter, vielses-, ægteskabs- og dåbsattester, domme mv. Denne legalisering foregår ved, at man indhenter en apostille hos Udenrigsministeriet. Det er vigtigt at huske, at hver underskrift, som skal legaliseres, skal have sin egen apostille.


Der findes desværre ingen tommelfingerregel for, om/hvornår man kun behøver at legalisere oversættelsen, og hvornår man også skal have legaliseret selve originaldokumentet, da det som sagt er op til den enkelte modtager. Hvis du bor i udlandet, langt fra København eller bare ikke selv har tid til at tage dig af legaliseringsprocessen, så tilbyder jeg selvfølgeligt at gøre det for dig mod et gebyr. 


Oversigt over oversættelsestyper:


Simpel

oversættelse

Bekræftet

oversættelse

Bekræftet & legaliseret

oversættelse

Levering på mail (pdf., Word)

Ja

Ja

Ja

Levering i papirform 

Nej

Ja

Ja

Bekræftelsespåtegning og translatørstempel

Nej

Ja

Ja

Legalisering af oversættelsen ved UM (apostille), Det Italienske Konsulat og/eller Dansk Erhverv

Nej

Nej

Ja

Legalisering af originaldokumentet ved UM (apostille)

Nej

Nej

Ja

Forsendelse med post eller bud 

Nej

Ja

Ja

Oversættelsesområder


Jura

 • Aftaleret (ansættelseskontrakter, agenturaftaler, lejekontrakter, fuldmagter mv.)
 • Familie- og arveret (testamenter, skilsmissebevillinger, skifteretsattester mv.)
 • Civil- og strafferet (anklageskrifter, stævninger, domme, kendelser mv.)
 • Konkurs- og skifteret (konkursdekreter, konkurskarantæne mv.)
 • Selskabsret (selskabsvedtægter, virksomhedsrapporter, kontrakter mv.)
 • Ejendomshandel (skøder, købsaftaler, entreprenørtilbud mv.)
 • Arbejdsret (overenskomster, fagretlige afgørelser mv.)

 

Teknik

 • Manualer og vejledninger (svejsning, arbejdsmiljø og -sikkerhed, mv.)
 • Udbudsmateriale (jernbane, metro, letbane, hospitalsbyggeri mv.)

 

Økonomi og finans

 • Regnskab (årsregnskaber, resultatopgørelser, balancer mv.)
 • Salg, marketing og reklame (salgsmateriale, skilte, emballage, hjemmesider mv.)
 • Finans (kreditaftaler, garantier mv.)

 

Private dokumenter

 • Uddannelsesbeviser
 • Lægeerklæringer
 • Årsopgørelser
 • Dåbsattester/personattester/fødselsattester
 • Ægteskabs- og civilstandsattester
 • Vielsesattester
Professionel oversættelse, tolkning og terminologistyring

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes